فرم استخدام
  • 1مرحله 1
  • 2مرحله 2
  • 3مرحله 3
  • 4دریافت کد رهگیری

لطفا کد ملی را وارد نمایید

لطفا کد ملی معتبر وارد نمایید

{{ShowMessageWithTrackingCode}}


{{ShowMessageDescAdmin}}
اطلاعات شخصی

لطفا نام را وارد نمایید

لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید

لطفا نام پدر را وارد نمایید

لطفا تاریخ تولد را وارد نمایید

لطفا تاریخ تولد را وارد نمایید

لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید

لطفا تلفن همراه را وارد نمایید

نمونه:3805805-051

لطفا تلفن ثابت را با پیش شماره وارد نمایید

لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

لطفا وضعیت نظام وظیفه خود را انتخاب نمایید

لطفا استان خود را انتخاب نمایید

لطفا شهر خود را انتخاب نمایید

شغل درخواستی

لطفا الویت اول شغلی را انتخاب نمایید

لطفا الویت دوم شغلی را انتخاب نمایید

لطفا حقوق درخواستی را وارد نمایید

لطفا نحوه همکاری را انتخاب نمایید

وضعیت تحصیلی

لطفا آخرین مدرک را مشخص نمایید

لطفا وضعیت تحصیل را مشخص نمایید

مشخصات ظاهری و جسمی

لطفا قد خود را مشخص نمایید

لطفا وزن را مشخص نمایید

سایر اطلاعات
زبان خارجی
عنوان زبان: خواندن: نوشتن: مکالمه: ترجمه:
{{x.Lang}} {{x.Read}} {{x.Write}} {{x.talk}} {{x.Translation}}


سوابق شغلی
نام محل کار سمت شغلی: از تاریخ تا تاریخ سابقه بیمه میزان حقوق تلفن آدرس علت ترک کار
{{x.NameWork}} {{x.JobPosition}} {{x.FromDate}} {{x.ToDate}} {{x.Insurance}} {{x.Salary}} {{x.Tel}} {{x.Address}} {{x.LeavingWork}}


مشخصات دوره های آموزشی و تخصصی
عنوان دوره مدت به ماه نوع مدرک
{{x.Period}} {{x.Month}} {{x.Evidence}}


معرف
نام نام خانوادگی نسبت شغل شماره تماس آدرس
{{x.FirstName}} {{x.LastName}} {{x.Ratio}} {{x.Job}} {{x.Tel}} {{x.Address}}


تصاویر

لطفا تصویر شخصی خود را انتخاب نمایید

لطفا فایل رزومه خود را وارد نمایید

لطفا کارت ملی خود را وارد نمایید

لطفا مدارک تحصیلی خود را وارد نمایید

لطفا تاییدیه سوابق شغلی خود را وارد نماییداطلاعات شما با موفقیت ثبت گردید
کد رهگیری شما {{TrackingCode}} می باشد